2019-10-11 09:25:00

Testiranje za radna mjesta učitelja/učiteljice razredne nastave i učitelja/učiteljice likovne kulture

Poštovani kandidati za radna mjesta učitelja/učiteljice razredne nastave i učitelja/učiteljice likovne kulture

obavještavamo Vas da je testiranje  za navedena radna mjesta :

-       RAZREDNA NASTAVA – u utorak 15.10.2019. godine u 9,00 sati u prostoru škole;

-       LIKOVNA KULTURA – u utorak 15.10.2019. godine u 12,00 sati u prostoru škole.

Literatura : Nastavni plan i program za osnovnu školu ( 2006.),

                       Nacionalni okvirni kurikulum – kurikulumi nastavnih predmeta

                                                                                   ( reforma obrazovanja „Škola za život“)

                       Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (uz izmjene i dopune     NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)    

                       Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja

                       učenika u osnovnim i srednjim školama ( NN 82/19 )

                      

 Usmeno testiranje za  radno mjesto domara bit će u utorak 15.10.2019. u vremenu od 10,00 da 12,00 sati prema rasporedu koji ste primili sms porukom.

Svima želimo uspjeh.

S poštovanjem !           

Lidija Miletić, prof.

ravnateljica OŠ Dragutina Tadijanovića

204. vukovarske brigade 24,A

32 000  Vukovar

Telefon : 032 450-306

Mob: 098 757-205

Mail : ravnateljica@os-dtadijanovica-vu.skole.hr

            lidija.miletic@skole.hr


Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Vukovar